Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
168
Gij ziet, ik doe alsof ik te
huis was.
Ik ben van uwe gastvrijheid
overtuigd.
You see, I do as if I were
at home.
I am convinced of your hos-
pitality.
9.
Voor het middagmaal.

Ik wenschte wel eens te we-
ten , hoe laat wij heden eten.
Op den gewonen tijd.
Ik wilde gaarne eten voor ik
naar de beurs ga.
Wij zullen om twee uren
eten.
Is dat niet te vroeg?
O neen, de beurs begint om
drie uur.
Het middagmaal zal wel niet
voor half drie gereed zijn.
Dan hebt gij eene luije keu-
kenmeid.
Zullen wij alleen eten?
Neen, ik heb eenige vrienden
verzocht.
Ik eet het liefst in gezel-
schap.
Mijnheer en mevrouw L. heb-
ben beloofd ons met hun
bezoek te vereeren, indien
het weder hen niet terug-
houdt.
Wij hebben slechts een een-
voudig middagmaal.
I want to know at what'
o'clock we dine to-day.
At the usual hour.
I want to dine before I go ^
to the exchange. ^^
We are to dine at two o'clock,
i
Is not that too early? ;
Oh no. The exchange begins 1
at two o'clock. ^
I suppose dinner will not be j
ready before half past two. |
Then you have a lazy cook. ]
Sr:"'^
Shall we dine by ourselves ? '
No; I have invited a few
friends.
I like best to dine in com-
pany.
Mr, and Mrs. L. have pro-
mised to honour us with
their company, if they are
not prevented by the wea- '
ther.
We have but a very homely
dinner.