Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
166
Zet u, als het u belieft.
Jan, zet een stoel voor me-
vrouw T.
Geef mevrouw T. eenen stoel.
Ik dank u , mijnheer, ik heb
zeer weinig tijd.
Maar gij zult toch heden mid-
dag bij ons eten.
Neen, ik kan werkelijk zoo
lang niet van huis.
Ik kan naauwelijks een kwar-
tier blijven.
Uwe bezoeken zijn altijd te
kort.
Mijne kinderen kosten mij
veel tijd.
Ik heb vele boodschappen te
doen.
Gij hebt altijd haast.
Ik beloof een andermaal lan-
ger bij u te blijven.
Ik hoop dat gij ons weder
spoedig met uw bezoek zult
vereeren.
Ik zal u zeker spoedig we-
derzien.
Als de tijd het mij veroorlooft,
zal ik aanstaanden vrijdag
bij u aankomen.
Nu dan, tot vrijdag.
Pray sit down.
John, draw a chair for
Mrs. T.
Give a chair to Mrs. T.
I thank you, sir; I have very
little time to spare.
But you will stay and dine
with us.
No, indeed, I cannot stay
so long from home
I can hardly stay a quarter
of an hour.
Your visits are really too
short.
My children take up much
of my time.
I have many messages to
do.
You are always in such a
hurry.
I promise you to stay longer
the next time I call on you.
I hope you will soon honour
us again with your visit.
I shall certainly soon see
you again.
If my time permits it, I
will call again friday next.
Well till friday then.