Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
165
Hoe gaat het heden met uwe
gezondheid ?
Ik ben zoo wel als mogelijk.
Zijt gij nog altijd welvarende ?
Tamelijk wel, hoe vaart gij ?
Hoe vaart heden nw vader?
Ik hoop toch dat uwe moe-
der weer geheel beter is.
Zij is nu zeer wel.
Ik ben uw dienaar, mijnheer !
Ik ben uw onderdanigste
dienaar.
How is your health today?
I am as well as I can be.
Do you continue in good
health?
Pretty good, and how is
yours ?
How is your father to-day?
I hope your mother is en-
tirely recovered.
She is quite well now.
Sir, I am your servant.
I am your most humble
servant.
7.
Het bezoek.
Ik geloof dat ik hoor kloppen.
Er klopt iemand.
Klopt er niet iemand?
Wil ik eens gaan zien, wie
er is?
Waarom doet gij niet open?
Binnen!
Wie is het?
Het is mevrouw Thomson.
Goeden morgen, mevrouw!
Ik verheug mij altijd zeer,
u te zien.
Ik heb u sedert een jaar niet
gezien.
Ga zitten, als het u belieft.
I believe I hear knock.
Somebody knocks.
Does not somebody knock?
Shall I go and see who it
is?
Why do you not open the
door?
Come in!
Who is it?
It is Mrs. Thomson.
Good morning to you, madam.
I am always very glad to
see you.
I have not seen you this
year.
Take a seat if you please.