Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
164
Ik vind het zeer winderig. I find it very windy.
De wind is zeer sterk. The wind is very high.
De wind is zeer hevig. The wind is very strong.
Zie, het bliksemt. Look, how it lightens.
Ziet gij den bliksem? Do you see the lightning?
Het weerlicht. It is sheet-lightning.
Het dondert. It thunders.
Hoort gij den donder niet Do you not hear the thun
rollen? der roar ?
De bliksem is ingeslagen. The lightning has struck.
Het weder is dit jaar zeer This year the weather is very
ongestadig. unsettled.
Hoe donker is het! How dark it is!
De maan zal weldra opkomen. c The moon is going to rise.
Begroeting.
Goeden morgen, mijnheer. Good morning (to you) sir!
Ik wensch u goeden morgen. Sir, I wish you a good mor-
ning.
Goeden dag, mijnheer ! Good day , sir!
Goeden avond, mijnheer ! Good evening , sir !
Goeden nacht, mijnheer ! Good night, sir !
Ik wensch u een aangename I wish you a good night's
nachtrust. rest.
Vaarwel, mijnheer! Adieu , good bye , sir !
Gij zijt wel, hoop ik. I hope you are well.
Volkomen wel, ik dank u. Perfectly well, I thank you.
Hoe vaart gij , mijnheer ? How do you do, sir?
Zeer wel, ik dank u. Hoe Very well, I thank you, sir ;
vaart gij? and how are you?
Inderdaad, zeer wel. Very well, indeed.