Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
162
Ik heb mijn horologie te huis I left my watch at home.
gelaten.
Het mijne is bij den horolo- Mine is at the watchma-
giemaker. ker's.
Ik geloof dat het bij twee is. I think it is about two o'clock.
Het kan onmogelijk zoo laat It cannot possibly be so late.
zijn.
Ik vrees dat het reeds later is. I am afraid it is later.
Het is half vier. It is half past three o'clock.
Het heeft drie geslagen. It has struck three.
Het is kwartier over drie. It is a quarter past three.
Het zal aanstonds half vier It is going to strike half
slaan. past three.
Heeft het nog geen vier ge- Has it not yet struck four?
slagen ?
Het is kwartier voor zes. It is three quarters past five.
It wants a quarter to six.
Het is op slag van acht. It is on the stroke of eight.
De klok zal dadelijk slaan. The clock is going to strike.
Hoe kan het reeds zoo laat How can it be so late al- |
zijn? ready ?
Hoor! het slaat twaalf uur. Hark! it is striking twelve
o'clock.
5.
Het weder.
Het is heerlijk weder. It is delightful weather.
Het weder is zoo schoon, The weather is as fine as
als het zijn kan. can be.
Hoe is het weder van morgen? How is the weather this mor-
ning?
Het is slecht weer. It is bad weather.