Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
160
Is Mijnheer Wall te huis?
Neen , mijnheer , hij is van
morgen om acht uur uit-
gegaan.
Ik wenschte gaarne te weten,
waarheen hij gegaan is.
Dat kan ik u inderdaad niet
zeggen.
Is hij misschien naar zijnen
zieken oom?
Het is mogelijk, mijnheer,
maar ik weet het niet zeker.
Wanneer verwacht gij hem
terug ?
Ik kan het u niet zeggen;
hij zeide er niets van , toen
hij heenging.
Is Mr. Wall at home.
No, sir, he went out at
eight o'clock in the mor-
ning.
I wish to know whither he
is gone.
I really cannot tell you.
Is he perhaps gone to see
his sick uncle?
It may be, sir; but I am
not sure of it.
When do you expect him
back?
I can't tell; he said nothing
when he set off.
3.
De ouderdom.
Hoe oud zijt gij?
Hoe oud is uw vader?
Ik ben tien jaar.
Ik ben tien en een halfjaar.
Mijne zuster is bijna achttien.
Zij zal de volgende week acht-
tien jaar worden.
Zij ziet er zoo oud niet uit.
Ik dacht niet, dat zij zoo
oud was.
Hoe oud denkt gij dat ik
ben?
Ten hoogste dertig.
How old are you?
How old is your father?
I am ten years old.
I am ten years and a half.
My sister is near eighteen.
She will be eighteen next
week.
She does not look so old.
I did not think she was so
old.
How old do you take me to
be?
Not older than thirty, at most.