Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
156
Er wordt gescheld.
Dat zeide hij mij.
Dit antwoordde ik hem.
Wat scheelt u?
Hem scheelt iets.
Ik ben misselijk.
Er zijn drie menschen om u
te spreken.
Zoowel groot als klein.
Men kan hem niets begrij-
pelijk maken.
Voor drie maanden.
Het is niet om uit te houden.
Somebody rings the bell.
That is what he told me.
That is what I answered him.
What ails you, what is the
matter with you?
There is something the mat-
ter with him.
I am qualmish.
There are three men that
want to speak you.
Both great and small.
There is no explaining it
to him.
Three months ago.
It is not to be borne.
11.
Ik weet niet, wat ik doe.
Geef acht op uw werk !
Geef acht op hetgeen gij doen
wilt.
Wat zegt gij ?
Wat wilt gij?
Hij is een rijk man.
Hij heeft hem een bezoek ge-
maakt.
Hij komt reeds.
Wij zullen dadelijk eten.
Hij wilde juist uitgaan.
Wat zal er van haar worden ?
Hoe gaat het u, hoe vaart gij ?
Dat spreekt van zelf.
Het leven is daarbij in gevaar.
I don't know what I am about.
Mind your work.
Mind what you are about.
What is it that you say?
What do you want?
He is a warm man.
He has paid him a visit.
He is coming.
We are going to dine.
He was just going out.
What will become of her?
How are you, how is it with
you.?
That is understood; of course.
Life is at stake.