Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
17.
Hier is de jongeling, die het kind van onzen buurman
heeft gered. Het huis, dat gij in de verte ziet, heeft
mijne tante gekocht. De kamers, welke ik bewoon, zijn
zeer ruim. Kent gij de dame, van welke wij spreken?
Waar is de arme schoenmaker, dien gij een glas wijn
hebt gegeven? De bediende, wien ik mijne beurs had
toevertrouwd, is weggeloopen. Hebt gij het kind gezien,
wiens vader zoo ziek is ? Dc jonge officier, wiens dap-
perheid zoo zeer geroemd wordt, is de schoonzoon van
mijnen buurman. De wijnverkooper, dien gij kent, en
wiens wijnen zoo voortreffelijk zijn, heeft mij vijftig fles-
schen ro'oden wijn gezonden. De officier, met wien ik
aankwam, is reeds vertrokken. De linten, welke gij mij
gezonden hebt, bevallen mij. De dagen, welke ik bij u
doorbragt, waren mij zeer aangenaam. Daar is de boom,
waaronder wij zoo dikwijls uitrustten, en welks bladeren
reeds afvallen. Dat is eene familie, aan welke wij veel
verpligt zijn. Dat zijn dingen, wier waarde ik niet ken.
Hier is het mes, waarvan Karei de punt heeft afge-
broken.
18
He wTio, hij, die (wie).
she who, zij, die (enkelv.)
they wlio, ihose ivlio, zij, die (meerv.)
What you teil me pleases me. Teil me what you like
best. He who gave you the books will not be satisfied
with your answer. Teil me what he told you. I do not
know what happened to him. She whom you saw was
my niece. She to whom you addressed my letter, had
not yet left town. I thought of him whom you met on
your return from Paris. They who are afraid of every