Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
Beschik over mij.
Gaarne.
Gij hebt slechts te bevelen.
Zoudt gij zoo goed willen zijn,
ons deze dienst te bewijzen?
Doe ons de eer aan.
Ik zal er hem dankbaar voor
zijn.
Hij is er verblijd om.
Het zal hem veel genoegen
doen.
Verlaat u op ons.
Gij kunt op zijne hulp ver-
trouwen.
Gij kunt u op ons verlaten.
Ik stem er in toe.
Hij heeft er niets tegen.
Dispose of me.
Voluntarily.
Do but command.
Would you be so kind as to do
us this service?
Do us the honour.
I shall be thankful to him
for it.
He is glad of it.
It will give him great sa-
tisfaction.
Depend on us.
You may depend on his as-
sistance.
You may rely on us.
I agree to it.
He has no objection to it.
2.
Zeer gaarne.
Hij overlaadt mij met beleefd-
heden.
Dat zal haar beschamen.
In tegendeel.
Het doet niets ter zake.
Het spijt mij.
Hij bidt u om vergiflPenis.
Is zij boos op haren zoon?
Hij is altijd welkom.
Dat gaat niet aan.
Weiger mij deze gunst niet.
AVat gaat het hem aan?
Erger er u niet over.
Very readily.
He overpowers me with ci-
vilities.
That will make her blush.
On the contrary.
It matters not, never mind.
I am sorry for it.
He begs your pardon.
Is she angry with her son ?
He is always welcome.
That won't do.
Do not deny me this favour.
What is that to him?
Be not vexed at it.
J