Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
the health of the body. The ass is as patient and quiet as
the horse is proud and fiery.
8.
You are taller than my brother, but you are less dis-
creet than he. Your physician is more fortunate but less
clever than ours. That young gentleman is very diligent,
he has written more than six exercises to-day. That
gentleman is very rich, he has more than thirty houses.
Our gardener has many children ; I believe he has more
than twelve. You have a great deal of business; my son
has more business than you, but my cousin has the most.
You have little pleasure; I have still less than you; and
our cousin has the least. This workman asks no less than
six dollars a week. This war has cost our government
more than fifty millions of florins. The troops made no
less than thirty miles a day. The child has slept more
than two hours. Your brothers have been very diligent
to-day; they have made three exercises more.
9.
Gij zijt grooter dan ik, maar mijn broeder is niet zoo
groot als ik. Mijn oom is juist zoo rijk als uw vader. Wij
hebben even zoo vele boeken als gij, maar wij hebben niet
zoo vele platen en landkaarten. Mijn zoon, gij zijt zoo
vlijtig geweest, dat gij eene belooning verdient. Ik heb niet
zoo veel betaald, als gij gelooft. Ik ben daarover even
zoo verblijd, als gij. Uwe zuster heeft even zulke schoone
kleederen als de mijne. Mijne zonen werken niet zoo veel
als de uwen; zij zijn niet zoo werkzaam als gij. De Heer
N. heeft meer kinderen dan zijn broeder; ik geloof dat
hij er meer dan negen heeft. Uwe zuster heeft minder
vriendinnen dan de mijne, omdat zij veel trotscher is. Wij