Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
groen. Zijne hoogte bedraagt zelden meer dan vier of vijf
voet. De takken zijn bedekt met eene ruwe schors van
eene witachtige kleur; de bloemen gelijken zeer op die der
jasmijnen en verspreiden (diffuse) eene sterke balsamieke
geur (bahny fragancej. Wanneer de bloesem afvalt, komt
de vrucht in zijne plaats, die eerst groen , vervolgens rood
is en eindelijk de kleur eener rijpe kers heeft. In het mid-
den van deze vrucht ligt de boon, die de koffij is, welke
zoo veelvuldig gebruikt wordt.
Men heeft twee of driemaal jaarlijks eene rijke inzame-
ling, en het is zeer gewoon vrucht en bloem te zamen
op denzelfden boom te vinden. (De maand) Mei is de
eigenlijke oogstmaand.
Abyssinië is het vaderland der koffij, maar zij groeit
thans in vele streken der aarde, zooals op de West-
Indische Eilanden, Java, enz.
Jar,e Grey.
De geschiedenis van deze beminnelijke, maar ongeluk-
kige vorstin moet het diepste medelijden opwekken bij
elkeen, die nog de minste aanspraak maakt op gevoel.
Zij was de oudste dochter van Henry Grey , markies van
Dorset, en werd geboren in Leicestershire, te Bradgate,
in het jaar 1537. Zij bezat reeds als kind beminnens-
waardige eigenschappen en muntte bijzonder (especially) uit
in taalkennis. Zij sprak zeer vloeijend Fransch en Itali-
aansch en kende ook Latijn, Grieksch, Hebreeuwsch en
Arabisch. Hare leermeesters waren John Ajlmer, later
bisschop van Londen, en de beroemde Roger Ascham.
Hoewel zij reeds op jeugdigen leeftijd met lord Guildford
Dudley gehuwd was, had de hertog van Northumberland
op eene listige wijze Eduard VI overreed (prevailed), zijne