Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
1. Waar ligt Zaandam?
2. Wie heeft daar gewoond?
3. Hoe ziet er Zaandam in de verte uit?
4. Hoe lang is de voornaamste straat?
5. Onder welken naam was Peter de Groote aldaar
bekend ?
6. Wilde hij overeenkomstig zijnen rang behandeld
worden ?
7. Bestaat de hut nog, waarin hij woonde?
8. Welke zijn de merkwaardigheden, die men daar vindt?
7.
Eene Indiaansche herberg.
De reizigers in Indiö tretFen dikwijls langs den weg
eene soort van herberg of rusthuis (reslivg house) aan,
die aldaar den naam van Choultry draagt. Deze herbergen
worden gewoonlijk door eenen rijken Hindoe gebouwd
ten gemakke voor de reizigers, die verlangen uit te rusten
gedurende de hitte des daags, of ook des nachts. Zulk
een gebouw wordt meestal opgerigt onder het digte loof
van eenen banaanboom (hanyan tree)., en zeer zelden is zulk
een verblijf geheel ledig. De meeste lieden echter die
daar te zamen komen zijn Hindoes, of kooplieden, die
de reizigers van allerlei waren voorzien. Zeer dikwijls
maken de zendelingen van deze gelegenheid gebruik, om
aan de verzamelde menigte het Evangelie te verkondigen.
Niets wordt in deze herbergen door den reiziger betaald.
Ieder blijft er zoo lang als hij begeert, en zoodra de men-
schen vertrokken zijn, nemen de apen, slangen en vleder-
muizen Chat) hunne plaats in.
8-
De koffij.
De Struik fshruhj, waaraan (de) koffij groeit, is altijd