Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
zijn ook niet minder dan vierhonderd zaag-, papier-, olie-
en korenmolens, die veel bijdragen tot den rijkdom en
bloei dezer plaats. Vroeger waren er groote scheepstim-
merwerven, maar nu worden er geene groote schepen
meer gebouwd, wijl de haven zich niet meer in een goe-
den staat bevindt. De huizen zijn allen zeer net en zin-
delijk. De voornaamste straat of weg is ongeveer een
uur lang en begrensd door een smal kanaal, waarover
wel honderd kleine bruggen den toegang tot weilanden en
woningen verschaffen.
In 1696 woonde hier Peter de Groote, onder den naam
van Peter Michaeloff. Hij was gekleed als een eenvoudige
knecht, en werkte als scheepstimmerman. Langen tijd
hield hij zijnen hoogen stand geheim, maar toen zijne
medgezellen ontdekten dat hij de Czar was aller Russen,
wilden zij hom overeenkomstig zijnen rang behandelen;
doch hij weigerde dit en verlangde dat zij op dezelfde
gemeenzame wijze met hem werkten als te voren.
De hut, waarin Peter de Groote woonde, is zorgvuldig
in dcnzelfden staat bewaard gebleven. Zij werd in 1823
door de toenmalige kroonprinses, thans de Koningin-we-
duwe , gekocht, en op haar bevel werd er om de hut een
stecnen gebouw opgerigt, om dezelve voor beschadiging
te bevrijden. De hut is verdeeld in twee kamers; in de
eene vindt men nog zijne eikenhouten tafel en drie stoe-
len, benevens de bedstede waarin hij sliep. De muren
zijn bedekt met de namen der personen, die deze plaats
bezocht hebben, en er zijn verscheidene boeken waarin
vreemdelingen hunne naamteekening geschreven hebben.
Keizer Alexander I bezocht de hut in 1814, en liet twee
opschriften in de kamer plaatsen. Het eene heet: Petro
Magno, Alexander; het andere wordt aldus vertaald: niets
is den grooten man te Tclein.