Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 83 ■)
onderworpen , en zal, na ontvangst van het verslag
desWege, Onze Commissaris-gertéraal van binnen-
landsche zaken de autorisatie tot de aanstelling of
toelating verleenen, en de vereischte akte uitreiken.
Art. 3. Onze Commissaris-generaal van binnen-
landsche zaken zal Ons nader dienen van considera-
tiën over de vrage , of en in hoe verre de kosten
van het onderwijs gevoegelijk door andere middelen,
dan door subsidie uit 's Lands schatkist zouden
kunnen worden bestreden, en speciaal omtrent het-
gene , met dit oogmerk , ten aanzien der reeds be-
staande of verder op te rigtén en uit te breiden
gemeentelijke school-fondsen behoort te worden
vastgesteld. ' '
Art. 4. Inmiddels, en in afwachting Onzer finale
beslissing deswege, zullen dan de school-onderwij-
zers uit 's Lands kasse , en te rekenen van primo
December 1813, of zoodanige traktementen of sub-
sidiën worden uitbetaald, als 'zij vóór de'Trilijving
dezer Landen in Frankrijk , respectivelijk uit 's
Lands of uit eenige algemeene kasse genoten heb-
ben.
Art. 5. ' Onze Commissiiris-gefterMl tan binnen-
landsche zaken is belast met tfe"'etecütie van rlit
besluit, enz. ' <<i,/ -
Gegeven te 's Grttvenhytgti, cm, '
. . ■ üÜ . i i i/
■ ■ -.av., . , <
: ■■ i ..i. , ry;',:^ ' , -
..I ., jSciÜ .