Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESLUIT van den Maart J8J4,
waarbij de wet van den Ajpnl
J806, betrekkelijk het lager school-
wezen , in werking wordt gebragt.
Wij WILLEM, enz.
In nanmerting nemende , dat het lager school-
wezen , gedurende den tijd der Fransche orerheer-
.sching, geenszins met die oplettendheid en onbe-
krompene zorg is^ behandeld geworden , welke het-
zelve verdient, en die ook bevorens hier te Lande
aan hetzelve was te koste gelegd ;
En willende een zoo aangelegen onderwerp, hoe
eer hoe liever herstellen op den voet, welke al-
omme als de nuttigste en doelmatigste erkend en
door de ondervinding zelve als zoodanig aangepre-
zen is;
Gehoord de voordragt van Oneen Commissaris-
generaal van binnenlandsche zaken ;
Hebben besloten en besluiten :
Art. 1. De wet van den April 1806 zal,
bij voortduring, beschouwd worden als de grond-
slag der Nederlandsche schoolinrigtingen, en zullen
alle daarop rustende algemeene en bijzondere school-
verordeningen niet alleen worden gehandhaafd in
de provinciën, alwaar dezelve bereids zijn ingevoerd,
maar ook, behoudens de noodzakelijke moditicatien,
in die gedeelten van den Staat in werking worden
gebragt, welke, in den jare 1806, zich daarvan
afgescheurd bevonden, en eerst onlangs met den-
zelven hereenigd zijn of verder zullen worden.
Art. 2. Ter vervulling der openvallende plaat-
.«en van schoolonderwijzers, zullen, op den tot
hiertoe gebruikelijken voet, de opgeroepene wettige
sollicitanten aan een vergelijkend examen worden