Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 81 )
het onderwijs duurzaam te vestigen, zoo heb ik mij
verpligt gerekend, tevens bij deze gelegenheid, van
Uwe K. H. de vryheid te vragen, om aan Hoogst-
dezelve , wegens geheel dit, in onderscheidene op-
zigten zoo belangrijk, onderwerp, een nader voor-
stel te doen.
Overtuigd, dat ik bezwaarlijk eenige voordragt
kan doen, die, in de gevolgen, van grootere en
duurzamer nuttigheid is, dan die, welke op het
onderwijs betrekking hebben, en tevens ten volle
verzekerd, dat geene voordragten voor het hart
van Uwe K. H, welkomer zijn,, dan die, welke
strekken, om dit gewigtig volksbelang wel te rege-
len en te vestigen, onderwerp ik deswege een con-
cept-besluit , met het volkomenste vertrouwen,
zoowel aan Hare wijsheid en doorzigt, als aan Hare
vaderlgke bezorgdheid voor de belangen der Neder-
landsche jeugd.
Ik ben, enz.
'1 1.1