Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
NOTIFICATIE.
De Raadpensionaris der Rataafsche Repii~
bliek doet te weten :
Dat hij , uit Icraehte van het 21s'c Artikel der
Wet voor het Lager Schoolwezen en Onderwijs,
vervat in de Publicatie van JIun Hoog Mögenden
van den 3 April laatstleden, en ingevolge het gere-
serveerde bij het derde Lid derzelfde" Publicatie,
besloten heeft te bepalen :
Dat met den eersten Julij dezes jaars alle vorige
Plakkaten, Statuten, Ordonnantiën , Keuren of Re-
glementen , binnen deze Republiek op het School-
wezen geëmaneerd, en alle Schoolverordeningen hoe
ook genaamd, speciaal de Publicatie van den 29
Julij 1803, benevens alle daaruit voortgesprotene
algemeene en bijzondere Verordeningen en School-
Reglementen , zullen worden afgeschaft en buiten
effect gesteld; en daarentegen met denzelfden eer-
sten Julij dezes Jaars, de Publicatie van Hun Hoog
Mögenden , aangaande het Lager Schoolwezen en
Onderwijs binnen deze Republiek, in dato 3 April
1806, in alle derzelver deelen zal beginnen effect
te sorteren.
Gelastende de Raadpensionaris, dat deze zal wor-
den afgekondigd en aangeplakt alomme daar zulks
behoort, met last aan allen dien het aangaat, om
te zorgen dat aan den inhoud dezes stiptelijk worde
voldaan.
Gedaan in den Haag, den 2 Junij 1806.
(Was geteekend)
R. J. SCHIMMELPENNINCK,
Raadpensionaris.