Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 73 ■)
dan zeventig bedraagt, zal men , zooveel mogelijk ,
bedacht zijn , om eenen Ondermeester of tweeden
Meester aantenemen.i
Art. 5. Zooveel mogelijk zullen niet dan op
vastgestelde tijden in het jaar nieuwe Leerlingen
worden aangenomen.
Art. 6. De Schooltijd zal, het zij wekelijks,
het zij dagelijks, met een kort en gepast Christe-
lijk Gebed, op eene eerbiedige wijze ingerigt,
geopend en gesloten Avorden , en zal bij dezelfde
gelegenheden ook iets toepasselijks mogen gezongen
worden.
Art. 7;j;.De Leerlingen zullen verdeeld worden
in drie Klassen, welke van elkander afgezonderd
zitten, en ieder binnen eiken Schooltijd Onderwijs
ontvangen.'
Art. 8. De Leerlingen van dezelfde Klasse wor-
den steeds gezamenlijk ondervveeén, terwijl voorts
gezorgd wordt, dat die dèr andere Klassen gedu-
rende dien tijd hunne bezigheid hebben.
Art. 9. De onderscheidene Klassen worden , in
de verschillende gedeelten van het Onderwijs, zoo-
veel mogelijk op' een Bwd onderwezen. --
Art. 10. / De Meester zal, dit gepast oordeelen-
de, de meest gevorderde Leerlingen beloonen , met
hen het geven van eenig onderrigt aan de minst-
gevorderden op ie dragen, li*'-'-^' ''
Art. 11. De Meester ziet toe, dat de Kinderen
zindelijk en altijd wel gewasschen en gereinigd ter
School Itpiïtón, j dr.agepdp tevens de meeste zorg
voor d^^ez'on^hejiJ^,d,^ri Scholieren.
'Art. 12. ï)e Schoojvertrekken moeten steeds rein
en zindelijk wezen , en te dien einde tusschen de
Schooltijden gelucht en wekelijks tweemaal gezui-
verd worden.
Art. 13. Op elke School zal ten minste een-
maal in het jaar een Examen gehouden , en alsdan
4