Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
SCHOOLORDE van 1806.
De Secretaris van Staat voor de Binnenland-
sche Zaken der Bataafsche Republiek doet te
weten:
Dat dezelve, ingevolge Artikel 21 van het Regle-
ment voor het Lager Schoolwezen en Onderwijs
binnen de Bataafsche Republiek, van den April
dezes jaars, heeft gearresteerd, ten einde op alle
Scholen te worden ingevoerd en opgevolgd, de na-
volgende Algemeene Schoolorde voor de Lagere
Scholen binnen de Bataafsche Republiek.
Art. 1, Er zal, zooveel mogelijk, het geheele
jaar door worden School gehouden, (Art. 30 , N".
1, van het Reglement en Art. 9] der Instructie
voor de Commissiën van Onderwijs) vastgestelde Va-
cantietijden uitgezonderd.
Art. 2. De Onderwijzer zal, gedurende eiken
Schooltijd, van het begin af tot het einde toe, in
zijn School moeten tegenwoordig zijn, zich met
niets anders dan met Onderwijzen mogen bezig hou-
den, en zonder redenen van noodzakelijkheid zich
niet buiten zijne School begeven.
Art. 3. Hij zal zorgen, dat de Scholieren niet
onnoodig naar buiten gaan, en dat zij zich, gedu-
rende den ganschen Schooltijd stil en aandachtig ,
als mede op Straat of op den Weg steeds vreed-
zaam , zedig en beleefd gedragen.
Art. 4. Waar het getal der Scholieren meer