Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 70 ■)
jaarlijksche Vergadering (Art. 7 van het Regl.)
wierden in overweging gebragt, of besloten
bij haar Departementaal Bestuur in te leveren.
Art. 30. Een gelijk geauthentiseerd afschrift van
hel algemeen jaarlijksch Overzigt (Arl. 27) wordt bin-
nen gelijken tijd door de Commissie verzonden aan
het respectief Depatrlementaal of Landschaps-Bestuur,
terwijl voorts van alle overige stukken, des gere-
quireerd, visie gegeven wordt aan het zélve, als
mede aan dat Lid uit het zelve , het welk speciaal
met de zorg over het Lagere Schoolwezen en On-
derwijs is belast (Art. 5 der Wel) ; ten welken
einde alle oorspronkelijke , bij den Secretaris van
Staat voor de Rinnenlandsche Zaken ingezondene
Stukken, met name de schriftelijke Opgaven der
onderscheidene Schoolopzieners (Art. 24), derzelver
jaarlijksche Verslagen (Art. 25) als mede de jaar-
lijksche schriftelijke Opgaven der onderscheidene
Plaatselijke Schooicommissiën (Art. 26), na dat
daar van bij het Departement van Binnenlandsche
Zaken het noodig gebruik zal zijn gemaakt , en
uiterlijk binnen twee maanden na de ontvangst ,
zullen worden terug gezonden aan den Secretaris
der laatstgehouden Vergadering, om bij de stukken
en papieren der respective Commissiën te worden
gedeponeerd en bewaard.
Arl. 31. De Raadpensionaris behoudt aan zicii
de magt om deze Instructie zoodanig te inlerpre-
teren , te altereren en te ampliëren , als bevonden
zal worden te behooren.
Ten derden, dat, overeenkomstig hel 21 Arti-
kel der Schoolwet , in hel eerste Lid dezer vervat,
door den Raadpensionaris aan den Volke zal wor-
den hekend gemaakt hel tijdstip, waarop alle
vorige Pinkkalen , Statuten, ()i{!o!lnantiëri, Kearcn