Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 69 ■)
gadering , als mede der tusschen ingeval lene
buitengewone Vergaderingen.
2". De originele schriftelijke Opgaven, door elk
van derzelver Leden ter tafel gebragt. (Art.
3". Eene specifieke Lijst en opgave van de per-
sonen , die op deze gewone of tusschenin-
gevallene buitengewone Vergaderingen zijn
geëxamineerd geworden, met vermelding van
den uitslag van het gehoudene Examen en
inzonderheid van de verschillende Rangen,
aan de geëxamineerden toegewezen; ten ein-
de , ingevolge Art. 24 der Verordeningen ,
zoo veel noodig geoordeeld wordt, van het
een en ander openlijke bekendmaking te
doen in de Bijdragen enz.
Art. 29. Na de gewone Vergadering in de week
na Paasschen worden door of van wege elke Com-
missie , uiterlijk binnen vier weken daar na en
afgescheiden van de stukken, vermeld in het vorig
Artikel, bij den Secretaris van Staat voor de
Binnenlandsche Zaken ingezonden :
1". Een der twee behoorlijk geauthentiseerde
afschriften van het algemeen jaarlijksch Over-
zigt (Art. 27).
2". De originele algemeene jaarlijksche Versla-
gen van de onderscheidene Leden der Com-
missiën (Art. 25),
3". De originele schriftelijke jaarlijksche Opga-
ven der onderscheidene Plaatselijke School-
commissiën. (Art. 26).
4". Eene specifieke Lijst van zoodanige algemeene
of bijzondere voordrngten of voorstellen , ge-
trokken uit die harer Leden (Art. 25) of
anderzins voorgekomen, als elke Commissie
verlangen zou, dat bij de volgende algemeene