Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV
Deze kennis toch kan slechts den juisten maat-
staf ter heoordeeluig der bestaande schooUnrig-
tingen aanbieden en de vraag oplossen of de be~
staande yebreken voortvloeijen uit de wet zelve
of uit hare onvolhomene toepassing, en waar^
schuwen tegen ongegi-onde veroordeeling van in-
stellingen, wier beginsel in onzen maatschappe-
lijken toestand, niet zonder het grootste gevaar
zoude kunnen verloochend worden.
Het onderwijs is mi NeJejland burgerlijk, en
kan behoudens onze maatschappelijke instellingen
geen ander zijn, de grondzuil van dit hmgerlijk
onderwijs bestaat in gemengde -^.scliojen , \,afge~
scheiden van alle Kerkelijkev. hoege-,
naamd. "v.-:-'
V,J)e geschriften van den heiy^mßpk-,
van partijdige vooHngenoxnenheid\i>^.tetwijl ^d:^
eene partij voor de ongescIpondenß^hßlAHtrittg. v(f.n
den tegenwoordigen toestand van. Jiel ot^rióys
yvei't, zou de andere het gßh^ßM ge^OMV/. MiUlen
omverwerpen, door het ac^ntasl^ih vf^n een begin-
sel dat beider regten gelijhelijkr^Jiandhaaft, -en
mögt het den aanranders gelukken Jiun dxtel omjt
te bereiken, dan zouden zijy^ich welligt ie laat