Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
i 67 )
Het nieuw oprigten eener Lagere of ooit In-
dustrie-School , en het nieuw Tcstigen van
eenigen Huisonderwijzer.
Het opmaken van bijzondere Schoolorden,
(Art. 21 van het Regl.) de invoering van
Leer- en Leesboeken , buiten de algemeene
boekenlijst, op de Bijzondere Scholen van
de beide Klassen. (Arl. 24 van het Regl.).
De maatregelen ter verbetering en regeling der
inkomsten van Onderwijzers, (Art. 9, als
mede Art. 30. K". 1 van het Regl.).
De voorzieningen in het onafgebroken School-
houden en Schoolgaan (Art. 9, als mede
Art. 30. N®. 2 van het Regl.) en derzelver
hindernissen.
De aanmoedigingen of wel tegenkanting , den
Schoolonderwijzeren te beurt gevallen.
Gehouden Schoole.xamina.
En dit een en ander onder naauwkeurige aanwij-
zing van alles, wat men , buiten hetgeen reeds in
de maandelijksche berigten (Art. 14) vervat was,
verlangen zou, dat in de meergemelde Bijdragen
enz. wierde geplaatst.
Art. 25. Uit deze zijne schriftelijke Opgaven
(Art. 24.) en verdere bijzondere aanteekeningen (Art.
3 en 6) als mede uit de schriftelijke Opgaven der
Plaatselijke Schooicommissiën , waar van nader in
het volgende Artikel, maakt elk Schoolopziener
jaarlijks en wel voor de gewone Vergadering na
Paasschen op een Algemeen Verslag van den staat
van geheel het Lager Schoolwezen en Onderwijs
binnen zijn District, met bijvoeging van de rede-
nen, welke hem verhinderd mogen hebben deze of
gene Scholen gedurende het vorig Jaar niet of niet
meer dan eenmaal te bezoeken, als mede van zoo-
danige voorstellen, als hij vermeenen mogt, dat
ter bevordering van den welstand van het Lager