Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
( 66 ■)
van Onderwijs brengt op iedere gewone Vergade-
ring ter tafel van dezelve eené schriftelijke Opgave,
1". Van de Scholen, welke hij sedert de laatst-
voorgaande Vergadering bezocht heeft (Art.
5), met vermelding van den tijd op wel-
ken , en verslag van zijn bevind en waarne-
mingen omtrent derzelver gesteldheid in
allerlei opzigten (Art. 6 en 7).
2 °. Van de gelegenheden , door hem aan On-
derwijzers verleend, ten einde hen te on-
derhouden over hunnen post (Art. 4).
3®. Van het examineren van Schoolonderwijzers
van den laagsten Rang en andere Onderwij-
zers (Art. 2 en 4 der Verordeningen) als
mede van Schooionderw^zers van hoogere
Rangen,, door zoodanige Plaatselijke School-
commissie , als daartoe bij Art. 3 van het
Reglement geregtigd is, alles met vermel-
ding van zoodanige bijzonderheden , als van
belang mogen geacht worden.
4®. Van de veranderingen en bijzonderheden,
welke binnen zijn District, ten aanzien van
eenige School of Onderwijzersplaats, sedert
de laatste Vergadering, hebben stand ge-
grepen : inzonderheid ,
Het openvallen van Onderwijzersplaatsen, en
het afgeven van Acten van Speciale Reroe-
ping. Aanstelling of Admissie aan Onder-
wijzers van allerlei soort of rang , beide met
vermelding van belangrijke bijzonderheden ,
daartoe betrekkelijk.
De aanstelling van Plaatselijk Toevoorzigt op
kleiner Plaatsen (Art. 9 van het Regl.) en
veranderingen, in Plaatselijke Schooicom-
missiën, (Art, 10 van het Reglement) voor-
gevallen.