Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 55 ■)
regten (Art. 15) , verrolgens zouden mogen willen
onderwerpen.
Art. 21. De Acten van Algemeene Toelating
als Schoolhouderesse en Ifuisonderwijzer (Art. 1
en 13) zijn alleen Tan kracht binnen het ressort
Tan degenen, door welken zij worden afgegeven.
(Art. 4, en Terg. Art. 20 Tan het Regl.)
Art. 22. De Algemeene Toelating als School-
onderwijzer , Tan welken Rang ook, geregtigt om
te staan naar het Terkrijgen eener Speciale Beroe-
ping , Aanstelling of Admissie en als Schoolonder-
wijzer en als Huisonderwijzer; daarentegen geeft de
Algemeene Toelating als Huisonderwijzer geen regt
om te staan naar eene Speciale Beroeping, Aan-
stelling of Admissie als Schoolonderwijzer, zonder
daarenboTen de Algemeene Toelating als Schoolon-
derwijzer te hebben Tcrkregen. (verg. Art. 20 Tan
het Regl.)
Art. 23. Terwijl het ieder der drie lagere Ran-
gen Tan Schoolonderwijzers Trij blijft, zich ter be-
koming Tan eenen hoogeren Rang , ten allen tijde
op nieuw ten Examen aantebieden bij de Commis-
sie , onder welke hij moge geTestigd zijn (Art. 3),
zullen echter de meest geschikte uit de twee laagste
Rangen door den Schoolopziener Tan het District
of de Plaatselijke Schoolcommissien , (Art. 10 Tan
het Regl.) worden uitgenoodigd en aangemoedigd ,
om zich, althans na Terloop Tan elke twee jaren ,
op nieuw te laten examineren door de Commis-
sie, onder welke zij dadelijk behooren (Art. 3) ,
tot zoolang zij een Getuigschrift, als Schoolonder-
wijzer Tan den tweeden Rang, zullen bekomen
hebben ; zullende telkens aan hun een nieuw Ge-
tuigschrift (Art. 12) met den Terkregen hoogeren
Rang OTereenkomstig , worden afgegCTen.
Art. 24. De namen Tan alle, die de Algemeene
Toelating als Schoolonderwijzer, Schoolhouderesse