Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
i ^ ^^ ^
Acten, in de twee vorige Artikelen vermeld ,
illen, wat derzelver respectiven zoo innerlijken
s niterlijken vorm betreft, geheel de Republiek
oor, dezelfde wezen, en voor zoo verre zij door
ine Commissie van Onderwijs (Art. 2, 3 en 4)
orden afgegeven, door derzelver Voorzitter en
ecretaris onderteekend en met het Cachet derVer-
idering bekrachtigd worden: die, welke door
;n Schoolopziener (Art. 4) of Plaatselijke School-
jmmissie (Art. 3 en 4) worden afgegeven, zullen
leen door dien Schoolopziener of den Secretaris
er Plaatselijke Schoolcommissie onderteekend wor-
en.
Art. 15. De Getuigschriften van den eersten
n tweeden Rang (Art. 1 en 12), afgegeven door
ene Commissie van Onderwijs (Art. 3) geregtigen
elijkelijk tot allerlei Scholen, zoo Openbare als
lijzondere van beide Klassen (Art. 2 en 3 van het
legl.) in alle Plaatsen zonder onderscheid , geheel
Republiek door ; doch, afgegeven door eene
'laatselijke Schoolcommissie (Art. 3) alleen tot al-
erlei Scholen binnen zoodanig eene Stad zelve en
lare Jurisdictie.
Art. 16. De Getuigschiifien van den derden,
lis mede die van den vierden of laags ten Rang ,
Art. 1 en 12) geregtigen niet dan tot allerlei
jchQlen van Plaatsen , wier behoefte evenredig is
net den rang en de bekwaamheid van zoodanige
Jchoolonderwijzers, en welke gelegen zijn binnen
iet ressort der Commissie van Onderwijs of der
Plaatselijke Scholcommissie. (Art. 3).
Art. 17. Ten einde aan de bepalingen, in de
beide voorgaande Artikelen vervat, te beter voldaan
kan worden, zullen de Scholen der kleinere Steden
cn Plaatsen, in Art. 9 van het Reglement breeder
omschreven , door de respective Schoolopzieners en
Commissiën van Onderwijs, volgens een nader op-