Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 50 )
komstig de onderscheiden Rangen van Schoolonder-
wijzers , en in het algemeen naar de vereischt
wordende bekwaamheden in de personen, die het-
zelve ondergaan , zijn de navolgende :
10. Eene proeve doen geven van vaardigheid
in het juist, natuurlijk en met den ver-
eischten toonval lezen van ^lerlei gedrukt ,
en geschreven schrift, en tevens onderzoe-
ken de kunde in het gebruik der scheid-
en zinleekenen,
2". Enkele woorden, of ook een opstel, Avaar
in de regelen eener goede spelling verwaar-
loosd zijn , ter verbetering voorleggen , en
de redenen der gemaakte veranderingen af-
vragen , ten einde de bekwaamheid in de i
spelkunst [Orthographie] te ondertasten.
3". Tot eene proeve der vorderingen in de Ne-
derduitsche Taalkunde, eenen volzin opgeven,
om de rededeelen daarin aantewijzen , en de -
ervarenheid in de Woorbuiging, Woord-
voeging enz. , te toetsen.
4". Eenige regels in het groot, middelsoort en
klein doen schrijven, en de pennen welke
hier toe gebruikt worden , zelve doen ver-
snijden.
ó". Eenige rekenkundige voorstellen ter oplos-
sing geven, welke, zooveel mogelijk, zullen i
moeten betreffen zaken, in het dagelijksch
leven voorkomende, en waaruit tevens de <
geoefendheid in de rekenkundige bewerking {
der geheele en gebroken getalen zal kunnen !(
blijken; voorts vragen over het Theoretisch t
gedeelte der Rekenkunde , en bijzonder over ;
de tien talige breuken.
6®. Eenige vragen voorleggen, aangaande de i
theorie van het Gezang.
"0. Allerhande vragen en voorstellen betrekkelijk i