Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 48 )
houden zal zijn, om van dit, door hem afgeno •
men, Examen verslag te doen aan de Commissie
van Onderwijs, ten einde deze over de toelating
van de zoodanige beslisse en 'er het bewijs of de
Acte (beneden Art. 12) van afgeve.
Ar. 3. Alle, die eene Algemeene Toelating als
Schoolondei-wijzer van den derden, tweeden of
eersten Rang begeren, zullen moeten worden ge-
ëxamineerd voor eene Commissie van Onderwijs of
wel voor de Plaatselijke Schoolcommissie (Art, 10
van het Reglement) van zoodanige Stad, die, we-
gens het zeer groot aantal Scholen binnen dezelve ,
geheel alleen een Schooldistrict uitmaakt (Art. 7
der Wet) : hetgeen in het voorgaande Artikel van
de Commissie van Onderwijs gezegd is, geldt in
dit geval van zoodanige Plaatselijke Schoolcommissie.
Art, 4, Boven en behalve de Examens van School-
onderwijzers , ter verkrijging eener Speciale Beroe-
ping, Aanstelling of Admissie , waar van nader in
Artikel 25, wofd.en voor alle de Plaatselyke School-
commissiën (Art. 10 van het Regl.) afgelegd de
Examens van Personen, die de Algemeene Toelating
als Huisonderwijzer of Sohoolhouderesse begeren ;
terwijl daar, waar geene Plaatselijke Schoolcommis-
sie bestaat, deze; Examens worden afgelegd , of
voor den Schoolopziener van het District, of voor
de Commissie van Onderwijs, in geval namelijk
het Onderwijs van degenen , die het Examen ver-
langen te ondergaan, zich ook tot vreemde Talen
of hoogere Wetenschappen zoude mogen uitstekken,
Art. 5. De Commissiën van Onderwijs, School-
opzieners of Plaatselijke Schoolcommissien zullen
niet vermogen eenige andere personen, ter verkrij-
ging der Algemeene Toelating, te examineren, dan
welke, binnen hunne Departementen of ressort van
dien , Districten , Steden of Plaatsen , respectivelijk
gedurende het laatste jaar met der woon gevestigd