Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 45 )
gerigt, zullen alleen de zoodanige mogenr-ppgeno-
men en onderwezen worden, terwijl op zulke
Plaatsen) als ook ten platten Lande, waar geene
zoodanige Scholen alleen ten behoeve van Arme
Kinderen aanwezig zijn, door het daartoe bevoegd
Bestuur de noodige zorg zal gedragen worden, dat
deze, het zij ten koste der Diakonie, waartoe zij
behooren, het zij ten laste van eenige andere Kasse,
naar de omstandigheid en gelegenheid der plaats,
op de aanwezig zijnde School behoorlijk en gere-
geld onderwijs ontvangen.
Art. 30. Aan de Departementale en Gemeente-
Besturen wordt aanbevolen om bedacht te zijn op
het beramen en nemen van gepaste maatregelen
1Ter zoodanige regeling ,der Inkomsten van
den Schoolmeester., vooral ten platten Lan-
.de j dat deze naac/den aard zijner behoefte,
bij eene goede waarneming van zijnen post,
daar in een toereikend ^bestaan vinde, en
'/.ïv \\\ wfil zoo min mogelijk regtstreeks afhankelijk
van de ouders, wier kinderen zijne School
,1 bezoeken (Art. 3. der \Vet).
2". Ter yeorziening in het zooveel mogelijk on-
afgebroken Schoolhouden en Schoolgaan
\\ivi d gehefcl het jaar door,
Vftn ólienwelke maatregelen, het zij reeds bij de
hand genomen, het zij vervolgens te nemens, als
ede ,<-an derzelver gevolgen, door den Schoolop-
Iziener van- htt District berigt zal worden ingezon-
en bij den. Secretaris van Staat voor de Binnen-
andsche ^'Zaken, ten einde daar van zoodanig
fïebruik te kunnen maken , als ten nutte van het
Igemeene Schoolwezen dienstig zoude mogen wor-
-^den geoordeeld.
li Art. 31. De Secretaris van Staat voor de Bin-
'inenlandsche Zaken beraamt en draagt voor alle ge-
(paste maatregelen , ter aankweking van geschikte