Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 40 )
Heden ter vorming of opleiding tot hoogere weten-
schappen eenig Lager Onderwijs mogen verkiezen
te geven, het zij dezen bij hen inwonen of niet,
mits daarvan, bij dadelijke inwoning, in allen ge-
valle, als ook, buiten dadelijke inworiing, dan wan-
neer het getal hunner leerlingen dat van vier moge
te boven gaan, schriftelijk kennis gevende aan de
Commissie van Onderwijs of de Plaatselijke School-
commissie; zullende zij' zich ter onderwijzing hunner
kwekelingen in eenig afzonderlijk vak van het La-
ger Onderwijs (Art. 1 en 4), alleen mogen bedie-
nen van zoodanige Personen, die de vereischten be-
zitten, bij Art. 13 der Wet bepaald.
Art. 17. Zonder de Algemeene Toelaling tot
het geven van Lager Onderwijs (Art. 13, N". 2,
cn Art. 16 der Wet) verkregen te hebben j zal
het niemand geoorloofd zijn openlijk te slaan naar
eene vacante of het oprigten eener nieuwe School,
of het geven van Onderwijs aan de huizen. Ook
zal het niemand immer vrijstaan in eenig ander
gedeelte van het Lager Onderwijs onderrigl te ge-
ven , dan tot welks onderwijzing hij of zij de Al-
gemeene Toelating ontving.
Art. 18. Bij het openvallen van eenige Onder-
wijzersplaats, (Art. 4), zal daarvan door degenen,
die de Aanstelling of Beroeping doen of de Ad-
missie verleenen moeten (Art. 17 der Wet), schrif-
telijk kennis worden gegeven aan den Schoolop-
ziener van het District of Plaatselijke Schoolcom-
missie , met opgave der Tractementen en Emolu-
menten , aan die plaats verbonden , ten einde deze
daar van, overeenkomstig Art. 14 der meergemelde
InstrucAie, openlijke bekendmaking kunnen doen
ter plaatse, waar zulks behoort.
Art. 19. Bij elke Speciale Beroeping, Aan-
stelling of Jdmissie, (Art. 13, K». 3 en Art 17
der VVelJ, zal daarvan door degenen, die de Be-