Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 35 )
ran de Schoolgelden en Kostpenningen der
af- en aankomende leerlingen.
Art. 4. Het Lager Onderwijs (Art. 1 en 13
der Wet) binnen de Bataafsche Republiek wordt
gegeven, deels door de Onderwijzers van beiderlei
kunne in de, Art. 2 en 3, omschreven Openbare
en Bijzondere Scholen, onder welke ook gerekend
worden alle zoodanige Personen , die aan dea wer-
jj kelijken Schoolhouder of Schoolhouderesse gesub-
I stitueerd of geadjnngeerd zijn , of ook onder den
J naam van Ondermeester, Ondermademoisel of an-
i derzins in een dier Scholen met eenig afzonderlijk
tvak van het Lager Onderwijs bepaaldelijk belast
^ zijn; — deels door zoodanige Onderwijzers van
beiderlei kunne, als onder den titel van Onder-
1 wijzer aan de huizen. Taalmeester, Opzegger of
i eenigen anderen, het zij in hunne eigene , het zij
3, aan de huizen van anderen, aan eenen of meer-
dere leerlingen in eenig gedeelte van het Lager
Onderwijs, boven in Art. 1 omschreven, onderrigt
geven.
Deze alle zijn begrepen in de algeuieene Wet,
i wordende van elkander onderscheiden door de al-
gemeene benoemingen van Schoolonderwijzers,
Schoolhouderessen en Huisonderwijzers. Alleen
de zoogenaamde Gouverneurs en Gouvernanten zijn
hiervan uitgezonderd, (verg. Artikel 13 der Wet).
Art. 5. Elk der Schoolopzieners, (Art. J der
Wet) heeft zijn bijzonder District, waarover het
opzigt aan hem persoonlijk is aanbevolen , en waar
binnen hij, zooveel mogelijk, met der woon zal
moeten gevestigd zijn. Derzelver werkzaamheden
worden bepaald door eene te arresteren Instructie
voor de Commissiën van Onderwijs.
Art. 6. De Commissiën van Onderwijs (Art.
4 der Wet) worden tot het houden harer Vergade-
ringen door de respective Departementale of het