Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 33 )
Art. 21. De Raadpensionaris stelt vast alle zo3-
danige nadere Reglementen , Verordeningen en In-
structiën , als ter geregelde en krachtdadige in-
voering dezer Wet in het bijzonder, en ter be-
vordering van het Lager Schoolwezen en Onderwijs
in het algemeen, dienstig en noodig zullen wor-
den geoordeeld.
En worden hier mede alle Plakkaten , Statuten,
Ordonnantiën, Keuren of Reglementen, binnen
deze Republiek op het Schoolwezen geëmaneerd ,
en alle Schoolverordeningen, hoe ook genaamd,
ook speciaal de Publicatie van 29 Julij 1803, be-
nevens alle daaruit voortgesproten nlgemeene en bij-
zondere Verordeningen en Schoolreglementen, onder
welken naam ook , afgeschaft en buiten effect ge-
steld op zoodanig tijdstip , als , ten gevolge van het
volledig in werking brengen dezer Wet , door den
Raadpensionaris aan den Volke zal worden bekend
gemaakt.
Ten tweeden: dat, uit krachte van het bepaalde
bij het Art. der vorenstaande Wet, zijn vast-
gesteld , gelijk mede worden vastgesteld bij dezen,
het Reglement, de Verordeningen en de Instruc-
tie hierna onder A , B en C geëxtendeerd. *
A. REGLEMENT voor het Lager
Schoolwezen en Onderwijs Sin-
nen de Rataafsche Republiek.
Art. 1. Lagere Scholen {kvi. 1 en 12 der Wet)
zijn alle zoodanige , waar, onder welke benaming
ook, het zij die van Scholen , Collegien , Institu-
ten of dergelijke, de Jeugd van allerlei ouderdom
en van beiderlei kunne, het zij gezamenlijk, het zy
ieder afzonderlijk, in de eerste beginselen van ken-
nis en beschaving, als Lezen, Schrijven, Rekenen
en de Nederduitsche Taal, of in derzelver verdere
hulpmiddelen , als de Fransche en andere heden -
2'