Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 29 )
I Art, 6. De Raadpensionaris bepaalt de globale
!som, welke aan de gezamenlijke Leden van elke
Commissie zal worden toegelegd, en doet dezelve,
benevens alle andere uitschotten en onkosten, door
i] de onderscheidene Schoolopzieners in hunne qualiteit
\ op last van den Secretaris van Staat voor de Bin-
I nenlandsche Zaken geimpendeerd, betalen uit de
! daartoe bestemde Post op de Begrooting der Staats-
>; behoeften.
Art. 7. De bepalingen van het aantal der Leden
> van elke Commissie, als ook de Districtsverdeeling
I en distributie der globale sommen onder dezelve ,
I zullen door den Raadpensionaris geschieden, en
;l naar eisch van veranderde omstandigheden kunnen
) herzien en veranderd worden.
Art. 8. De eerste aanstelling der Leden van
i elke Commissie, als ook die der nieuwe bij eene
' eventueele vermeerdering van derzelver getal, zal
1 geschieden door den Raadpensionaris.
Art. 9. Omtrent de verschillende zaken, in de
t drie voorgaande Artikelen vervat, doet de Secre-
t taris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken de
> noodige Voordragten aan den Raadpensionaris.
Art. 10. Ter vervulling der in vervolg van tijd
j openvallende Schoolopzieners-plaatsen , leveren de
; respective Commissiën eene Nominatie van twee
t' Personen in bij het Departementaal Bestuur, het-
i welk dezelve, voorzien van zoodanige bedenkingen,
1 als het dienstig mogt oordeelen, en voorts, zulks
^ verkiezende, vermeerderd met één of twee Personen,
f inzendt bij den Secretaris van Staat voor de Bin-
I nenlandsche Zaken, die deze Nominatie aan den
I. Raadpensionaris voordraagt, om daar uit één School-
(j opziener te verkiezen.
Art. 11. De Commissiën van Onderwijs, School-
opzieners en zoodanige Plaatselijke Schoolcommis-
siën, als ingevolge nadere bepalingen zullen wor-