Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 28 )
dat alomme, zoo veel mogelijk, binnen hun De-
partement gelegenheid voor handen zij , om de
Jeugd behoorlijk onderwijs te doen erlangen; maar
dat echter door eene onbepaalde toelating van
Scholen of Onderwijzers, vooral ten platten Lande,
derzelver aantal niet te zeer vermeerdere.
Art. 3. Wijders trachten zij , benevens de res-
pective Gemeente-Besturen, naar de middelen in
hunne handen gesteld, of, des noods, door het
Gouvernement aan hun te bezorgen, het bestaan
cn lot der Schoolonderwijzers te verbeteren en te
verzekeren , als mede de betere Schoolinrigting en
Onderwijs, als ook het aanleggen van Arbeid- :0f
Industrie-scholen bij de Openbare Scholen en die
in de Godshuizen , aantemoedigen en uittebreiden.
Art. 4. De Schoolopzieners, woonachtig binnen
hetzelfde Departement of Landschap Drenthe, ma-
ken niet elkander uit de Commissie van Onderwijs
voor dat Departement of Landschap ; doch zullen
in het Departement Holland twee of drie zooda-
nige Commissiën gevestigd worden.
Art. 5. Behalve de bevoegdheid van de Depar-
tementale en het Landschaps-Bestuur , om in den
zijne het toevoorzigt over het Schoolwezen aanté-
bevelen aan eene bijzondere Commissie uit hunne
Vergadering, benoemen zij ieder één Lid uit hun
midden; welk Lid meer bijzonder daarmede zal
belast zijn, en in eene meer onmiddeltjke betrek-
king zal staan tot de respective Commissiën van
Onderwijs en Schoolopzieners, te dien effecte, dat
deze zich bij zoodanig Lid, in alle gevallen , het
Schoolwezen betreflende, ter eerster instantie zul-
len behooren te vervoegen. In het Departement
Holland zullen uit het Bestuur twee of drie zoo-
danige Leden benoemd worden, namelijk één voor
elke der Commissiën van Onderwijs, aldaar geves-
tigd.