Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
SCHOOLWET VAN 1806.
Hun hoog mogende , vertegenw oordi-
gende het bataafsch gemeenebest, allen
dengenen, die deze zullen zien of hooren lezen,
Salut! doen te weten :
Fooreerst: Dat door Ons ontvangen en goed-
gekeurd zijnde de Voordragt van den Raadpensi-
donaris., daartoe gedaan, dien ten gevolge is beslo-
ten te arresteren, gelijk wordt gearresteerd bij de-
zen , de navolgende
If cl voor hei Lager Schoolwezen
en Onderwijs in de Bataafsche
Republiek.
Art. 1. Het bijzonder opzigt over den staat en
de inrigting der Lagere Scholen, als mede over
geheel het Lager Onderwijs, is, onder het opper-
toezigt van den Raadpensionaris, of van den Se-
cretaris van Staat voor de Binnenlandsche zaken
namens denzelven, en onder toevoorzigt van het De-
partementaal en Landschaps-Bestuur, alomme in
dit Gemeenebest, opgedragen aan Personen, onder
den naam van Schoolopzieners, welke (waar zulks
vereischt wordt) dit opzigt oefeneu onder mede-
werking van of gecombineerd met andere Personen,
en Commissiën of Collegiën, naar den aard der
Scholen,
Art, 2. De Departementale Besturen zorgen,