Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 25 )
Onderwijzers op de Openbare Lagei'e Scho-
len, uitgedrukt; weshalven het gemeld School-
Bestuur geene zwarigheid maakt, om aan
denzelven dit volledig Getüigsciirift , tot
een bewijs van deszelfs bekwaamheid en ver-
diensten , aftegeven.
Gegeven in onze Vergadering, enz.
Art. 16. Alle, die een zoodanig volledig Getuig-
schrift van bekwaamheid hebben verkregen, bezitten
den rang van Openbare Onderwijzers der Jeugd ,
en zijn bevoegd , om zich , als zoodanig , alom in
de Bataafsche Republiek nedertezetten, mits zich
onderwerpende aan de Plaatselijke Wetten , doch
zonder eenigzints tot het afleggen van een nader
Eïamen te kunnen worden verpligt of geconstrin-
geerd. Derzelver Namen zullen, door middel der
Bijdragen lot den Slaat en V^erbelering van het
Schoolwezen, telkens, aan het Publiek worden
bekend gemaakt.
Art. 17. De trap van voorkeur, welke, inge-
val van Beroeping, aan het bezit van een dergelijk
volledig Getuigschrift zal worden vastgemaakt, zal
in ieder Departement, door het Huishoudelijk School-
Reglement, worden bepaald.
Art. 18. Het geen voor de afteleggen E\a-
;ns, in gewoone of buitengewoone Vergaderin-
gen , behoort te worden voldaan, zal bij het Huis-
houdelijk Reglement worden bepaald.
Dienvolgens gelast hel Staats-Bewind, dat deze
zal tvorden afgekondigd en aangeplakt, alomme,
daar zulks behoort, met last, aan allen, dien het