Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 22 )
b. Voords zal men hem een Opstel, waar in de
• • ;oregels eener goede Spelling Terwaarloosd zijn,
ter verbetering voorleggen , en hem de rede-
nen der door hem gemaakte veranderingen
, (lafyifBgen , tenreinde zijne bekwaamheid in de
Spelkunst (Orthographie) te onderzoeken.
c. Vervolgens zal aan hem , tot eene Proef zy-s
ner, voorderingem j .än de Nederduitsche Taal-
kunde,, eenjVolzin. worden opgegeven, om
de redendeelen daarin aan te wijzen',, en zijne
. ü: Kunde omtrent de Woordbuiging , Woond-
vóeging enz., aan dea da:g te leggeni u >loo
d. Hierna zal hij, of in een daartoe geschikt
Boek , of op een los blad Papier, eenige re-
bels in het Groot, Middenzoort, en.Klein
schrijven, en de Pennen, welke hij daar, toe
gebruikt. ielve moeten versnijden. - .ü
e. Na den afloop van al het voorgaande, zalihij
eenige Rekenkundige Voorstellen moeten op-
lossen , welke, zoo veel mooglijk, zullen
moeten betreffen zaken in het algemeene löven
voorkomende, en waaruit tevens zijne, erva-
i>n<renheid in de Rekenkundige Bewerking der
Geheele of Gebrokene Getallen zal kunnen
jiblijken; zullende hem, ten slotte, eenige Vra-
' gen worden gedaan j over het Theoretisch
gedeelte der Rekenkunde, en speciaal over
de zoogenaamde Decimalen of tientallige
Breuken,
Art. 9. Het onderzoek naar deszelfs Bekwaam-
heid of Kunde ten einde gebragt zijnde, zal men
overgaan tot het beproeven zijner geschiktheid,
om te onderwijzen, ten welken einde hij zal wor-
den ondervraagd nopens de wijze, waar op hij
zijne Leerlingen tot de kennis der Letteren en
eerste Grondbeginzelen, en voords tot de Kunst
van Lezen, Schrijven en Rekenen zal pogen opte-