Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 20 )
Art. 2. Voor de Departementale School-Bestuu»
ren zullen moeten worden afgelegd de Examens:
1®. Van alle die geenen, welke een volledig
Getuigschrift van bekwaamheid , nader om-
schreven .in Art. 12 , en volgende dezer
Verordeningen, begeeren, als het welk niet
anders dan door een Departementaal School»
Bestuur zal kunnen worden afgegeven^
2®. Van alle Beróepenen of Geadmitteerden op
Plaatsen, waar geene Plaatselijke School-
Gommissien,. naar Art. 19 van ^tiSchool-
Reglement, aangesteld, aanwezig of in wer-
; .;oking zijui . ofio^^
Axté 8., Voor de Plaatselijke School-Commissien
;&ullen afgelegd ■worden de Examens van alle be-
«oepene of geadmitteerde lOnderwyzers op Plaatsen,
waar dergelijke Schoril-Commissien wettiglijk zijn
aangesteld. iu
Art. 4. Geen Departementaal School-Bestuur
of Plaatselijke School-Commissie zullen vermogen
eenige andere Persoonen te examineeren , dan wel-
ke binnen hunne Departementen of Gemeenten,
respectivelijk, of woonachtig, of beroepen zijn,
of wenschen geadmitteerd te worden, met dien
verstande, dat elfc, die een volledig getuigschrift
van bekwaamheid begeert, zich tot bekoming van
hetzelve, zal moeten vervoegen bij het Departe-
mentaal School-Bestuur van het Departement, bin-
nen het''»frelk hij'^rr^'oonachtig is ; en een Beroe-
pend éfddieAdmissie verlangt, tot het afleggen
van zijtï^Ëtamen, zich ial moeten adrfesseereH bg
dat Schoö^Bestuiir . lof die Sohool-Codimissie, on-
der wells« of i^velter toezicht i de PJatüs ii>ehoort,
Waar h^ 'aich zal «nederzetten» i' <; <07 i;-u
-"'Art. 15.J; Eifciiidies Examen" >wenscbt aftisloggeii,
Jtal zich' in tgds bij den School-Opzienar van fe«t
District, of de Plaatselijke Commissie, waar onder