Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 19 )
ien hunnen tot aanmoediging ran belcwame-SchóoI-
leseraais) en aankweeking van geschikte voorwer-
pen voor het Openbaar Onderwijs, van alle'^mid-
delen, in derzelver handen gesteld, het best en
onvenabelst gebruik maken, en al hetoan hun
toevertrouwd gézagiiaanwenden , om dit fifeglement
té handhaven, en te'Hoen naarkomen, te waken
tegen alle, inbreuken'."op hetzelve, en de Overtre-
ders, naarlbehoorèriv te corrigeeren. .®S
-lEn zijn/.hier mede alle Placaten, Statuten, Or-
dönnantië®^ iKeurön of Reglementen , binnen deze
Republiek op het Schoolwezen geëmaneerd , en
alle Schoolördeningen, hoe ook genaamd , ook spe-
ctajalde Publica tien van 15 Junij en 22 Augnitus
1801-jl'afgeschaft en buiten jeflèkt gesteld,, wor-
dende ,i'eindelijk , de hiér achter gevoegde Bijlage,
hier mede, verklaard te hebben kracht van Wet,
en te zijn van dezelfde valeur, als of dezelve hier
woordelijk ware geinsereerd. ; ü
•Gelijk Tnede het, bij Jrtimd 2 van voorsz.
Reglement vermelde voorschrift van
■ i<j iH)
VerordeningennSop hel afnemen
'liirio ; en aßeggen.dev Examens van
(i; >• Onderwijzei'S op .de Openbare
'-.ivMi-Al Lagere i Schooien. -.j; .'
nid . lil'..!-, ; :
Art. 1. De Examens der Openbare .School-On,-
derwijïcrs, naar Art. 3, N^-^i^ j, vaólihet Regie-
ment voor het Openbaar Lager SchoolwizeA'j afr
teleggen, iialvorehs al« zoodanig te kunnen».worden
aangestelde of geadmitteerd, zullen moeten geschi^
den voor de Departementale School-Bestuuren of
Plaatselijke School-vCommissien naar de^bepalin-
gen y. deswegens in .de twee jolgende Articulen
gemaakt.