Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
-II ' \ "sl-Bjiir
)
i ten, op last van het S i»ts-Bewind , jjli^p^endeerd ,
betalen uit de , daar t e , bestemde Post op de Be-
groeting djCr Staatsbeh(Wten; zullende wijders, door
de Departementale n s ' iWOf^""
Toor Localen , Vuur , JUicht, Schrijfbehoeften, en
yerdere beaodigdheJea vooi de Vergaderingen der
Departementale School-Bestuuren.
Art. 16. Ieder School-Opzieper heeft zijn bij-
londeir District,, waar oveir het itoezicht aan hem
persoonlijk is aanbevolen; deszelfs invloed op de
Beroeping, Aanstelling of Admjssie van Onderwij-
zers , binnen zijn District, wordt bepaald en gew^-
zigd door hejt Kuishoorlelijk Departementaal School-
Reglement, des echtetr , dat,:
l». Ge()«e Deroeping, Aanstelling of Admissie,
buiten ivoprkienuis en medeweten van den
SchftpIrOpziqner » gesqhiédie.:
: 2°. Dat aan hem gelegenheid worde gegeven,
j . jzijnen raad en bedenkitigen medetedeelen; en
3". Dat hij lin h^t r^rmogen zij, lom;, ingeval
iv; van pligtverzuim .of , verwaarlozing van het
belang der Schooien, daar tegen in tijds
I (klagten , ter behoorlijke plaatze , inte-
biïengen, bfl de dwtoe bevoegde Gecon-
• ilii, Btituëecde Magten, het zij Plaatzeljjfc, D«-
parteïneataal, of bij het Stagtsi-Riewind. ,:
Art. 17. De Schftol-OpzieBers.len/Scbool-B«-
stuuretii zDrgeoi,,; dat : dey^^Vpt^ei^l en Reglementen ,
ooitreat ieit Openbaar,.Lager School-wejsen, in alle
Schooien binnen hunne Distriistea^; «f Departemen-
ten, met izöoiiveel naauwkéqiiigh^id, als zij in >e)k
dertelve imoogj^k »! en biiji-, de »gegeven Plaatseljjk«
em6ta0dighede)0 'bestaanbaar cm «itvoerlijk oordee»
len, worden inbargefcomen ifjWRnionder -geenerjeij
voorwendsel krachteloos gemaakt pf geëludeerd , in
welke gen^aJien ïzij zi<Jb.-«iet hunne fclagtan aan'de
daartoe bévftegde, Gefconstituëörde Magt vervoegen.