Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 15 )
i pective Gemeente-Bestuuren, trachten zorg te dra-
gen, dat op alle Plaatsen, waar de gewone in-
komsten Tan den Onderwijzer te gering zijn, voor
deszelfs ordentelijk bestaan, door Plaatzelijke-Trac-
tementen of Emolumenten, aan het ontbrekende ,
zoo veel mogelijk, worde te gemoet gekomen.
Art. 9. Zij beramen, tot verzekering en ver-
meerdering van de bezolding der Onderwijzers,
-ten Platten Lande, alle zoodanige schikkingen,
als met den aart en de huishouding in hunne De-
partementen , respectivelijk, het meest overeen-
komstig zijn, langs alle zoodanige wegen en mid-
delen , welke daar toe strekken, dat het lot van
verdienstelijke School-Onderwijzers verbeterd, en
van den invloed van eigenzinnigheid en vooroor-
deel, zoo min mogelijk, afhangelijk gemaakt worde.
Art. 10. Zij wenden alle gepaste middelen aan,
om het verbeterd Onderwijs, binnen hunne De-
partementen, door belooningen en eerbewijzingen,
j aantemoedigen en uittebreiden.
Art. 11. Het bijzonder toezicht over den Staat
! en het Onderwijs der Openbare Lagere Schooien,
j is alom , in dit Gemeenebest, onder het Opper-
toezicht van het Staats-Bewind en de Departemen-
tale Bestutiren ,vöpgedragen aan Persoonen, onder
den titul van School-Opzieriers, welker werkzaam-
heden zullen bepaald worden door efme Instructie,
I te arresteeren door het Staats-Bewind, overeen-
I komstig den inhoud van dit Reglement, des ech-
) ter, dat in Steden of Plaatsen, waar drie en meer
■i openbare Lagere Schooien worden gevonden, dit
I toezicht door den School-Opziene'r van het District
t wordt uitgeoefend,' gecombineerd met eene Plaat-
zelijke Commissie, aangesteld op den voet, als
hier beneden, Art. 19, zal worden vermeld.
Art. 12. Alle de School-Opzieners, woonachtig
binnen hetzelfde Departement, maken met elkande-