Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
SCHOOLWET TAN 1803.
Het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek
doet te weten:
Dat, het ff^etgevend Lichaam van het Baiaafsch
Gemeenehest, goedgekeurd hebbende de Koor-
dragt, door het Stadts-Bewind, daar toe, aan
hetzelve gedaan, is gearresteerd, gelijk gearre-
steerd worde bij dezen, het navolgend
REGLEMENT voor het Openbaar
Lager Schoolwezen , binnen de Ba'
taafsche Republiek.
Art. 1. Openbare Lagere Schooien zijn alle zoo-
danige , Avaar in , op Openbaar Gezag, of na wettig
bekomene Admissiën, of Aanstelling, Onderwijs
wordt gegeven in de eerste beginzelen Van kennis
en beschaving, als Lezen , Schrijven , Rekenen , en
de Gronden der Nederduitsche Taal, onverschillig
of dezelve Schooien zijn opgericht, in Steden,
Dorpen, Ylekken of Gehuchten , enz., en of in de-
zelve , daar benevens, vreemde Talen en hogere
Wetenschappen worden ondervveezen, gelijk mede
om het even , of de Onderwijzers in dezelve, ten
laste van Plaatselijke of Lands Gassen en Comptoi-
ren, eenige Tractementen of Emolumenten genie-
ten, dan wel uit Kerkelijke, Particuliere, of andere
Fondsen, Toelagen ontvangen , of, eindelijk , enkel
op bekomen Admissiën, zonder eenigen publieken