Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 11 )
kingen zijn overgelaten , zijne handelingen door bil-
lijkheid en gematigheid zal kenmerken , tot weg-
neming en voorkoming van alle,rechtmatige redenen
van beklag, van hoedanigen aart die zijn mogten,
en tot opwekking van vernieuwden lust en werk-
zaamheid bij alle, die in de vorming en beschaving
der Jeugd aan het Vaderland gewigtige diensten
willen bewijzen, ten einde langs dezen weg het
Maatschappelijk geluk worde vermeerderd, Naar-
stigheid , Goede Zeden en Vaderlandsche Deugden
voordgeplant, en de Bataafsche Natie, welke in de
zorg voor het Onderwijs der Jeugd andere Volken
zo^,lange ten voorbedde heeft gestrekt, doch nn
voor sommige haarer Nabuuren in dit gewigtig stuk
moet achterstaan, ook in deezen den ouden roem haa-
rer Wyshdd en Menschlievenheid rnoge hernemen.
Dietisvoigens gelast het Uitvoerend Bewind,
in naam des Vertegenwoordigenden Lic/iaams,
dHt dee'ie %ai worden afgekondigd en aangeplakt,
(tlomme dédr %\dks behoort.
Gedaan in den Haag, den J5 Junij J80J.
■oo\ ■■ (Was geparapheerd)ii ' .
: ' A. F. R. E. TAX HAERSOLTE, Vt.
' : (Onderstondt)
Ter Ordonnantie van hetzelve, •
jWas getekend)
S, DVSSEVAEL, !. S.