Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 10 )
naale inrichtingen , als deswegen zullen worden in
werking gebragt.
En worden eindelijk alle Opzieners der Armen
bij deezen vermaand, om speciaal toetezien, dat
de Kinderen der Bedeelden van de voor hun ge-
schikte gelegenheden , ter bekom ing van het nodig
onderwijs, stiptelijk gebruik maaken, en dat de
Ouders dier Kinderen tot het ter Schoole zenden
ilerzelven , des noods door gedeeltelijke, of geheele
terughouding der gewoone bedeeling, of op eenige
andere wijze worden geconstringeerd.
Weshalven het Uitvoerend Bewind , ten einde
aan de heilzame intentie des Vertegen woord igenden
Lichaams worde'voldaan, alle Gemeente Bestuuren ,
en die verder in eenige betrekkingen mogten staan
itot. het openbaar, of bijzonder onderwijs in de laa-
gere Schooienserieoselijk vermaant, om de hier-
boven gemaakte bepaalingen met allen ijvermate-
komen en te doen nakomen jtxaan de verbetering
van het onderwijs in de Schooien , met aanwending
van al het aan hun toevertrouwd gezag■ werkzaam
Ie zijn, het lot van. whe Onderwijzers der Jeugd ,
.20 veèl in hun vermogen is, te-verbeteren , en
dei'ielver eerwaardigen-^and naar verdienste te ver*
heflen,, door alle zoodanige, in vergelijking van
het gewigt der zaak, altijd geringe opollerii^en,
als daartoe zullen worden vereischt, met standvastige
en voorzichtige weerstand-bieding aan de dwaalin-
gen der Onkundigen, aan de vooröordeelen der
Ligtgelovigen, en aan de.tegenkanting der Onwilli-
gen, met onbaatzuchtigen ijver eindelijk voor de
dierbaarste belangen van het. tegenwoordig en toe-
komend Geslacht; wordende dezelve, van wegens
het Uitvoerend Bewind, mits deezen verzekerd, dat
derzelver gezag , waar zulks nodig mögt zijn , met
ernst zal worden gehandhaafd , en dat het Bewind
in alle verordeningen, welke aan deszelfs beschik-