Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 9 )
bij wyz« van Voorschot, uit de Nationaale Schatkist
te doen betaalen.
Akrt. 28. Aan het Uitvoerend Bewind wordt op-
gedrageo, om op de gronden. in deeze Wet gelegd,
alle nodige schikkingen te heraamen en vast te stel-
len , ten einde in de Schooien de eerste beginselen
worden ingepreat, om de Kinderen te vormen tot
deugdzaam« Menschen, en tot nuttige Leden der
Maatschappij.
Art. 29. Het Uitvoerend Bewind zal Jaarlijks
aan het Vertegenwoordigend Lichaam eene gene-
raale opgave inzenden van de schikkingen, door of
van wegeo het zelve , omtrent het Schoolwezen
daargesteld, en van de verbeteringen, welke in dat
bekngrgk) vak plaats hebben.
Aft- 30. Zo dra het algemeen Armbestuur, [op
de (wijze, bepaald bij Publicatie van het Uitvoerend
Bewind van den ló Jul^ 1800, in behoorlijke wer-
king zoj gebragt zijn, ïal door het oprichten van
ïfationaale Sehoolen, alom de nodige zorge worden
gedragen, dat aan de Kinderen van Behoeftigen ,
Bededdea, oi van Minvermogenden , het onderwijs
in de noodzakelijkste kundigheden om niet worde
gegevEB, volgens een nader en gedetailleerd Plan,
daartoe dioor het Uitvoerend Bewind alsdan voorte-
dragiea, en aan de goedkeuring van het Vertegen-
jvoordigend Lichaam te onderwerpen.
i'lArti 31. Inmiddels wordt aan alle Gemeente-
Bestuuren ten ernstigsten aanbevolen zorge te dra-
!géni, dat het onderwijs, het welk binnen derzelver
Gefloeeat^, aan Behoeftigen of Minvermogenden ,
het lij ten laste der Gemeentelijke Gassen, of ten
koste van bijzondere Kerkgenootschappen pleegde te
worden gegeven, op den tot nu toe gebruikelijken
voet, worde gecontinueerd, tot tijd en wijle het-
zelve^ zal worden vervangen door zodanige Natio-
. 1"