Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 3 )
delljke Wezens te vormen 5' en wijders om in »hunne
hjkftan in te prenten de kennis en het gevoel van dat
alles; wat zij aan het Opperwezen, aan de Maat-
schappij ,iaan> hunne Ouderen, äan zich zeiven, en
anin hunne Medemenschen ,verschirldigd zijn ; wor-
dende 1'het aan het Uitvoerend Bewind overgelaten,
om daar,! iwaar zulks geschdktelijk geschieden kan,
de nodige i inrichtingen te doen daarstellen, ten
einde die Schooien tevens strekken, om de Kinderen
den tijd, dien zij aan het bovengemelde onderwijs
niet geven y te doen besteden tot eenen nuttigen ar-
beid , en daardoor minvermogende. Ouders des te
meer aantesjiooren tot het zenden hunner Kinderen
naar die Schooien.
- iuj db Schoolboeken eii Leer-methode zal, met
de meeste zorgyi inoeten worden vermijd al het geen
zoude, strekken tot ondermijning eener Goede Zede-
kundq, en van den eerbied voor het Opperwezen ;
doch tevens worden daargelaten al het leerstellige,
I dat, door de onderscheidene Kerkgenootschappen ,
5 verschillend wordt begrepen.
Art. 5. Het Uitvoerend Bewind zal arresteeren
li e(3ne verbeterde Leer-methode, waaraan alle open-
i( baare Onderwijzers zich zullen moeten onderwerpen,
j op verbeurte) van hunnen Post.
- i Ar,t> &.! De Onderwijzers in de openbaare Schoo-
ls, zullen mede gehouden zijn, in het gebruik der
Boeken, zich te gedragen naar de voorschriften ,
i' die ihun door of wegens het Uitvoerend Bewind
Ijzüllen worden gezonden.
• Art.! 7. Het toezicht over de openbare Schooien
II wordt opgedragen aan Hepartementaale School-Be-
stuuren, onder het opzicht van den Agent der
Nationale Opvoeding. a
Art. 8. Om dat Bestuur uittemaken, worden
in ieder Departement, door het Uitvoerend Bewind,
benoemd drie Stemgerechtigde Burgers, welke on-