Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
1 ^ )
Plaatsen, waar voor dezelve geene afzonderlijke Schoo-
ien bestaan , van dezelfde gelegenheid kunnen ge-
bruik maaken , op zodanigen voet, en tegen alzulke
betaalin| j ak waarover Aussehen de respective Ge-
ineente-Bestuuren , Opzieners der Armen-Cassen ,
en Onderwijzers der Jeugd in billijkheid zal worden
overeengekomen.
Art. 2. De Gemèênte-Bestuuren zullen wijders
zorge dragen, dat, op alle Dorpen en Plaatsen,
waar de Weekelijksche , Maandelijiische of andere
Schoolgel4eii niet toereikende zijn, om eenen On-
derwijzer der Jeugd een ordentelijk bestaan te ver-
zorgen, aan "denz^lyen,, behalven vrye inwooning,
ook eene geëvenredigde toi^lage, tot vermeerdering
zijner inkomsten worde gegeven , en de kosten daar-
uit voordvloeijende , ten laste der Gemeente, op de
wijze, bij de Staatsregeling voorgeschreeven, wor-
den gevonden , terwijl in zodanige Gemeenten , wel-
ke buiten staat inogten zijn , om de daartoe ver-
eischte penningen optebrengen, d^or het Uitvoerend
Bewind, op natemelden wijze, vgrre naogelijk ,
zal worden voorzien , dat, door dit onyerniogen ,
de Kinderen niet beroofd worden van het nodig on-
derwijs. , ,
Art. 3. De School-Ojiderwijzers, welke eenige
toelagen , emolumenten of voorrechten , het zij ten
laste der Gemeenten, het zij uit het hierna te om-
schrijven School-Fonds, genieten , zullen door den
naam van Openbare of Gemeentelijke Schoolmees-
ter van bijzondere Onderwijzers der Jeugd wor-
den onderscheiden.
Art. 4. riet onderwijs op de Openbaare of Ge-
meentelijke Schooien zal zjch bepaalen tot het Lee-
zen, Schrijven, en de perste beginse]^p.i.4er Reken-
kunde ; zullende hetzelve zodanig worden ingericht,
dat het, door ontwikkeling vaij de verstandelijke ver-
mogens der Kinderen , geschikt zij , om hen tot re-