Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 125 ■)
ken, waarvan ik de eer heb, op 's Konings last, aan
ü Hoog-Ede] Gestrenge, tot informatie van de Ka-
mer , bij dezen kennis te geven.
Zijne Majesteit voedt de hoop, dat de zorgen,
welke Hoogstdezelve aanhoudend zal aanwenden
voor een onderwerp, hetwelk in zoo naauw ver-
band staat met het welzijn des volks, en maatrege-
len , die Zijne Majesteit zich voorstelt te nemen,
krachtdadig zullen medewerken om de gemoederen
te vereenigen, en wanneer de ondervinding over de
punten, waaromtrent de gevoelens uiteenloopen ,
meer licht zal hebben verspreid, de denkbeelden
meer overeen zullen stemmen, en de behoeften van
den tijd, even als de belangen van het onderwijs,
zullen voorkomen te eischen, dat door wettelijke
voorschriften meer vastheid aan de te dier zake aan
te nemene beginselen, of wel meer klem en kracht
aan de beteugeling der aanmatigingen en misbrui-
ken worde bijgezet, dan zal Zijne Majesteit nader
de medewerking van Hun-Edel Mogenden met volle
vertrouwen inroepen.
De Secretaris van Staat,
J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.
* V. , . . . y- . ..... , .
. .nv^ -Vi v . .' . \ .-1' '
rivA'.Ä .V» . '' ,, .H-Vl 1.
Al ,
. s^;- . ? , .-i; liv