Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 123 ■)
Art. 13. Met dezelfde boete zal gestraft worden
elk, die het overgelegd programma mogt overschrij-
den,, of zich aan ééne der, in art. 9 vastgestelde,
bepalingen onttrekken.,,
Bij verzwarende omstandigheden zal de overtre-
der in de uitoefening van zijn beroep kunnen wor-
den geschorst, gedurende den tijd van zes maanden.
Art. 14. Zij, die in hunne school beginsels mog-
ten hebben geleerd of doen leeren, strijdig met den
afgelegden epd zullen worden gestraft met öene
boete van 50 tot 300 gulden, en zelfs, naar gelang
der verzwarende omstandigheden , onbevoegd! kun-
nen woorden verklaard tot i de uitoelenrng van hun
beroep. Ook > zal de sluiting der school knnnen
worden bevolen gedurende den tijd van drie maan-
den tot twee jaren ; alles onverminderd de straffen ,
welke bij het strafwetboek zgn bepaald.
Art. 15. De bestraffing der misdrijven > inde
vorige artikelen voorzien ,. behoort aan de gewone
Regtbanken. ' I
Art. 16. De! tegenwoordige wet zal door Ons
worden ten uitvoer gelbgd, uiterlijk binnen één
jaar na de aarineming.
j-ji) , : :.|Oii'''
•••! ••.•••Hl •■" • !•> I v.-..;
' .-y— . ____
. ■)! ■ ..M-.'lo ti;b :>•., T»
, - ! , -
ji^.i . . ^ ; (; ,
' . iMV' f/ ■ ■
. >' ;.-t ni:..;; ui
i ••"S , - i; ■•. r.ii no ' lil ■ ••
I i-j .! - ..
. vJ ; ^ ■■li' ,
•• l'IH'