Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 120 ■)
»penen of Assessoren) van.....Pro-
» vincie.....verklaren overeenkomstig
» de waarheid, dat de Heer (naam en voor-
» naam) deze Stad (of Gemeente) van
« den .... tot den . . . . heeft bewoond,
» in dezelve het beroep van .... heeft
» uitgeoefend, en geene aanleiding tot
» eenige klagte omtrent zijn gedrag heeft
» gegeven."
Indien het Gemeentebestuur redenen meent
te hebben, om het gevraagde bewijs te wei-
geren , zal de belanghebbende zich in hoo-
ger beroep tot de Gedeputeerde Staten, en
vervolgens tot Ons kunnen wenden.
Het Gemeentebestuur, de voorzegde ken-
nisgeving en stukken ontvangen hebbende ,
zal in het geval dat daarbij de oprigting
eener school bedoeld wordt, zich daartegen
kunnen verklaren, op grond van het reeds
bestaan binnen de Gemeente van eene of
meerdere scholen ; hetzelve zal daarvan aan
hem, die de school wil oprigten, schriftelijk
mededeeling doen, en voorts deszelfs bezwa-
ren met de oorspronkelijke kennisgeving,
binnen eene maand aan de beslissing der
Gedeputeerde Staten onderwerpen. Deze
zullen uitspraak doen binnen eene maand
nadat de stukken bij hen zullen zijn inge-
komen. — Indien de ondernemer der school
geene kennis ontvangt van de bezwaren van
het Plaatselijk Bestuur, binnen eene maand
nadat de stukken door hem zullen zijn in-
geleverd , zal hij de school kunnen openen.
Hetzelfde zal hij kunnen doen, wanneer,
na verloop van.twee maanden, geene be-
slissing van Gedeputeerde Staten aan hem
mögt zijn bekend gemaakt.